Zarząd Klubu

Prezes Zarządu: Jacek Podkościelny
Wiceprezes: Artur Zawiślak
Wiceprezes: Jan Papierz
Skarbnik: Małgorzata Rozsypał- Gawliczek
Sekretarz: Przemysław Gorzko
Członkowie: Piotr Podkościelny, Jerzy Pędzierski,  Aleksander Błądek

 

Komisja Rewizyjna Klubu

Romuald Sitarz – Przewodniczący
Jerzy Romański – Sekretarz
Krzysztof Bork – Członek