W imieniu Zarządu i całego Klubu ZTT KT Return Zamość

składamy najszczersze kondolencje

Panu Januszowi Kawałko, Honorowemu Prezesowi Klubu Return Zamość,

z powodu śmierci Mamy, Danuty Kawałko.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 8.02.2016 o godzinie 11 w kościele pw. Św. Brata Alberta w Zamościu.