Kondolencje

Panu Jerzemu Osobie

skarbnikowi Klubu Tenisowego Return Zamość,

słowa otuchy i wyrazy współczucia

z powodu śmierci Żony Alicji Osoby,

w imieniu całego Klubu składa
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Tenisowego
Klubu Tenisowego Return Zamość.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 08.04.2017 roku
godzinie 11.00 w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu.