CENNIK ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.

trening 1 h x 1 raz w tygodniu 40zł /m-c/
trening 1 h x 2 razy w tygodniu 80zł /m-c/
trening 1,5 h x 2 razy w tygodniu 100 zł /m-c/
trening 1,5 h x 3 razy w tygodniu 120 zł /m-c/

Płatności dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca:

  • w kasie klubu
  • na konto klubu 30 1240 2005 1111 0000 1764 8059

W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach.
Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach dotychczas ustalonych.